دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله و مزایای استفاده از آن

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله چیست؟ مزایای استفاده از این دستگاه نسبت به روش های سنتی آن چیست؟ در این پست به معرفی این دستگاه ، نحوه کارکرد آن و مزایای استفاذه از آن می پردازیم . دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله چیست؟ این دستگاه ها دارای یک فرستنده و گیرنده امواج است. و درون یک محفظه …

ترکیدگی لوله علل مختلف و انواع آن

به چه علت لوله های آب و فاضلآب دچار گرفتگی و یا ترکیدگی می شوند؟ راه کار های پیش گیری و جبران خسارت آن چیست؟ در این پست در وبلاگ ویراتاسیسات به علل مختلف پدید آمدن این مشکلات و راه کار های مقابله با آن میپردازیم. علل ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب چیست؟ بیش …

pipe burst detection

تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه

چرا تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه اهمیت دارد؟؟؟ نشت آب از یک لوله شکسته در هر جایی از خانه شما میتواند اتفاق بیفتد. از مطمئن ترین روش ها جهت تشخیص ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب ساختمان تشخیص ترکیدگی لوله بادستگاه می باشد. چرا که اگر نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله ‌دقیق ، به موقع …